Søk produkt

Spesielt brukbar som slippmiddel i treindustrien. Brukes spesielt på maskinhøvler, m.m. TRV-36 gir en problemfri etterbehandling/videre forarbeiding, som f.eks. lakkering, trykking, liming etc.