Søk produkt

INDUSTRI

Sterk alkalisk flytende vaskemiddel. Fosfatfritt. Desinfiserende. Til rengjøring og desinfeksjon av røranlegg, kjøle-varmesystemer og lamell-varme-vekslere. Produktet benyttes innen næringsmiddelindustrien som ved meierier, iskremfabrikker, slakterier, hermetikkfabrikker etc. Samt innen mekanisk industri og kraftverk. Produktet egner seg også godt til rengjøring av flisbelagte gulv og til gulvskuremaskiner, da produktet er lavtskummende.

Ph13,2

Forpakning: 25 ltr.