Søk produkt

INDUSTRI

Rustinhibitor og tørkemiddel for metall.
Kan med fordel brukes direkte i alle varmdelevaskere. Produktet kan med fordel også benyttes i skyllevannet i større avfettingssystemer før lakkering, galvanisering og emaljering. Selv med ren tørking av detaljene forhindrer Rustinhibitor rust.
Det man oppnår er hurtigere fordampning for metallgjenstander som umiddelbart skal lakkeres, galvaniseres eller emaljeres.Samtidig vil Rustinhibitor hindre rusting på gjenstander som skal lagres etter avfetting.Kan med fordel benyttes sammen med 100AP eller 105 NA. Brukes som tilsetning til vannet i varmdelevaskere for å forhindre rustdannelse på deler. I skyllevann i større avfettingssystemer for å fjerne vann. Brukes også til vannfortrenger i skyllevann før lakkering av metalldeler etc.

Datablad
Ph11

Forpakning: 25ltr.