Søk produkt

AVFETTINGSMIDDEL

AFV er en kraftig avfettningsvæske til bruk på vanskelige avfettingsoppgaver.
Brukes innen industri og til vanskelige avfettingsoppgaver som ikke kan løses med tradisjonelle produkter. AFV er velegnet til oppgaver som avfetting av nye og gamle biler, motorvask, forvask i børstemaskiner, avfetting av trailere og lastebiler, avfetting i forbindelse med tynnplateproduksjon før lakkering og til rengjøring/avfetting av produksjonsutstyr i kabeltrekkeri o. l
AFV er tilsatt emulgatorer og løsningsmidler. Dette muliggjør lett avspylling med varmt vann.
AFV medfører normalt ikke skader på lakk og gummi.
Til vanskelige oppgaver brukes AFV i konsentrert form og Til lettere rengjøring kan AFV blandes ut med parafin eller White sprit.
AFV anbefales påført med lavtrykkssprøyte

Datablad
Forpakning: 25 ltr./205 ltr